Från spelglädje till spelmissbruk

För många är spel förenat med glädje. För några är det förenat med ångest. Den som blir glad av spel ser spänningen och underhållningen, den som får ångest ser istället chansen att vinna pengar samt risken att förlora pengar. Spelmissbruk är orsaken till många familjetragedier. 

Varför vissa blir beroende och andra inte handlar om arv och miljö. Evolutionen skapade människans belöningssystem för artens fortlevnad. Tidigare hittade människan belöning i mat och sex, senare har det mer handlat om alkohol och spel. Om människor inte medvetet söker efter mat eller sex, då dör arten ut. Och för spelberoende ger spel samma lustupplevelse som exempelvis mat och sex. 

Det är svårt att dra gränsen mellan spelglädje och kasino-kul till spelmissbruk. Förutom att det är en magkänsla, en klump i magen, finns det några andra symptom som kan vara värda att uppmärksamma. 

Om man exempelvis spelar under längre tid än man tidigare tänkt, eller för större summor än man budgeterat, kan det vara ett första tecken på att man är spelberoende. Om man dessutom isolerar sig för familj och vänner är det ett allvarligt varningstecken. 

Den som är allvarligt spelberoende, och inte bara spelar för mycket, drar sig inte för att låna pengar som sedan går till spel. Spelberoende lånar ofta pengar för att vinna tillbaka förluster – utan att tänka på konsekvenserna. 

Spelmissbruk är för många en skam. Därför är det en hög tröskel för många att ta sig över – hur ska man kunna erkänna inför någon annan när man inte ens kan erkänna för sig själv? Har man erkänt för sig själv och någon anhörig har man kommit långt i behandlingen. Erkännandet är nämligen den svåraste delen.

Psykologer använder kognitiv beteendeterapi för att bryta mönster där spel fungerar som belöning. Denna behandlingsform har visat sig vara särskilt effektiv för att motverka spelmissbruk – om du lider av spelmissbruk kan kognitiv beteendeterapi vara lösningen.

För den som har spelproblem finns det många organisationer man kan få hjälp och råd av.