Mr Green Green Gaming

Mr Green har anlitat dr Richard Wood för att utvärdera sitt nyligen lanserade prediktiva Green Gaming-verktyg.

Dr Richard Wood från Kanada, är psykolog och har specialiserat sig på att studera spelbeteenden. Hans forskning riktar in sig på att utveckla effektiva ansvarsfulla strategier inom spelområdet genom att undersöka såväl enskilda orsaker till riskspelande, som de strukturella egenskaperna hos spel som kan påverka personer i riskzonen.

Richard Wood driver GamRes , ett oberoende forsknings- och konsultföretag som designar, genomför och utvärderar spelansvarstrategier.

I september 2017 lanserade Mr Green sitt prediktiva Green Gamingverktyg, som är en av den nya generationens spelansvarsverktyg där den senaste tekniken används.

Dr Richard Wood och Mr Green har för avsikt att publicera resultaten av utvärderingarna till nytta för hela spelbranschen och dess kunder.

Med hjälp av Green Gaming-verktyget kan Mr Green erbjuda sina kunder möjligheten att förstå och behålla kontrollen över sitt spelande. Via en enkel instrumentpanel kan spelarna kontinuerligt övervaka sin spelstil, liknande en hastighetsmätare, där grönt indikerar låg risk och röd varnar om högre riskbeteende.
”Utvärderingen hjälper oss att förstå om spelarna uppskattar och använder denna typ av högteknologiska verktyg. Genom att kombinera spelarens beteendedata och återkopplingen från spelaren, borde vi kunna se i vilken utsträckning spelaren är överens med och agerar på feedback, information och de rekommendationer som de får”, säger Richard Wood.
Det prediktiva Green Gaming-verktyget analyserar kundens faktiska spelbeteende och kombinerar det med den egna uppfattningen om spelandet. På så sätt kan kunden få en personlig inblick och analys om spelandet och varningar om spelvanorna börjar bli riskabla. Mr Green casino kommer i sin tur att anpassa såväl erbjudanden som kommunikation utifrån den enskilda kundens risknivå. Spelare som visar ett ökat riskbeteende kan bli ombedda att ställa in olika gränser för tid och pengar, eller ta en spelpaus under en period. För kunder med högt riskbeteende kommer Mr Green att avstå från att skicka direkta säljerbjudanden.

Verktyget har utvecklats tillsammans med Sustainable Interaction samt Sebastian Gassner. Sustainable Interaction är ett bolag baserat i Lund som specialiserat sig på att utveckla digitala produkter och diagnostiska verktyg inom ansvarsfullt spelande och psykosocial hälsa. Sebastian Gassner har sin bas i Österrike och är expert på spelansvarsteknisk utveckling.
"Det bästa sättet att ständigt vidareutveckla en produkt är att testa, utvärdera och vara transparent. Med hjälp av dr Wood kommer både vi själva och spelbranschen att kunna lära oss vad som fungerar utifrån kundernas behov av att kontrollera sitt eget riskbeteende”, säger Jesper Kärrbrink, VD för Mr Green Ltd på Malta.

Om Mr Green

Mr Green Ltd erbjuder kasinospel, odds och live kasino online. Mr Green har vunnit åtskilliga internationella utmärkelser som IGA Operator of the Year tre år i rad (2013, 2014 och 2015), Mobile Operator of the Year 2016 och Online Gaming Operator of the Year 2017. Mr Green Ltd är ett helägt dotterbolag till Mr Green & Co AB som är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.